Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2022_2023

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych 2022_2023

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2022_2023

 

 Link do elektronicznego systemu rekrutacji dla oddziałów przedszkolnych: przedszkola.edukacja.warszawa.pl