Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2022/2023

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Link do elektronicznego systemu rekrutacji dla klas 1: podstawowe.edukacja.warszawa.pl