Link do spotkania

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych.

 

Potwierdzenie woli zapisu do klas pierwszych.

Szanowni Państwo,
zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022
w dniach od 23 lutego do 1 marca – rozpoczynamy etap kontynuacji.

Rodzice dzieci  realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym składają deklarację/wniosek o kontynuację edukacji w klasie I - tylko te dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka (art.130 ust.6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe) oraz dzieci, dla których dana szkoła podstawowa jest obwodową i rodzice zdecydowali, że w niej dziecko będzie kontynuować edukację.

Po wpisaniu kontynuacji dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innych szkół.
W załączeniu przekazuję wzór deklaracji potwierdzenia woli zapisu (kontynuacja) do klasy I.