Szanowni Państwo!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 w dniu 4 maja o godz. 13:00 zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych - wywieszone w witrynie przy wejściu do szkoły.

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się (02.03) otwarciem dla rodziców etapu wypełniania wniosków informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole i klasy pierwszej rodzice:

1) mogą po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

2) są zobowiązani po wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”  proszę nie przesyłać skanów wniosków i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy przedszkola/szkoły.

przedszkole w szkole

Pobierz: INFORMATOR Przedszkole w szkole 2021

 

Film na stronie Urzędu Dzielnicy:

http://www.targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=6119

 

W dniu 18 lutego 2021r. o godz. 18.00 odbędzie się wirtualne spotkanie dla rodziców rekrutujących dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022. Dla Rodziców rekrutujących dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 wirtualne spotkanie odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 18.00