1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Pobierz Harmonogram

 

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Pobierz Komunikat

 

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Pobierz Komunikat

 

4. Egzamin Ósmoklasisty - przydatne strony z informacjami

Centralna Komisja Egzaminacyjna: www.cke.gov.pl

Egzamin ósmoklasisty: www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie: www. oke.waw.pl

oraz

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ : www. men.gov.pl

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE : www. kuratorium.waw.pl

BIURO EDUKACJI m.st. WARSZAWY: www.edukacja.warszawa.pl

 

5. Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

Zobacz film