Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? 

-  16 maja b.r. o godz. 18:00.

dr Aleksandra Piotrowska

Wykład poprowadzi dr Aleksandra Piotrowska - pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej, współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich. 

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/vEwbcSBhUj 

 ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 13 MAJA

 

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Bajki terapeutyczne potrzebne są wszystkim dzieciom. Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi” -  14 marca b.r. o godz. 18:00.

Agnieszka Chamera-Nowak

Wykład poprowadzi dr Agnieszka Chamera-Nowak - doktor bibliologii, zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”.  Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek, w tym: "Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej" czy "Książka a stalinizm".

BAJKI TERAPEUTYCZNE POTRZEBNE SĄ WSZYSTKIM DZIECIOM… To zdanie, wypowiedziane wiele lat temu przez prekursorkę bajkoterapii w Polsce Marię Molicką, jest drogowskazem dla osób, które stosują lub zamierzają stosować bajkoterapię w pracy. Bajki terapeutyczne są coraz bardziej popularne. Uczą dzieci nazywać uczucia i nadawać im wartość, pokazują, że inni mają podobne problemy, pobudzają do dyskusji, rozwijają myślenie. Dzieci dzięki nim poznają strategie radzenia sobie i są zachęcane do działania. Terapeutyczne funkcje bajek to przede wszystkim: oswajanie z sytuacjami zagrożenia (niepokoju), pozwalają na kompensację niezaspokojonych potrzeb, stymulują marzenia (a one przecież wynikają z myślenia życzeniowego), budują nadzieję i optymizm, dodają siły do działania i co ważne mają szczęśliwe zakończenia.

Bajki mogą pomóc dzieciom, które przeżyły lęk i noszą go w sobie. M. Molicka podkreśla, że dziecko takie, czytając lub słuchając bajki odnoszącej się do jego lęku, przeżywa go powtórnie, przepracowuje, racjonalizuje i przeżywa katharsis – negatywne emocje zostają uświadomione i wyrzucone.

W czasie pandemii bajki terapeutyczne pokazują, jak bardzo są niezbędne dzieciom i rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom. Podczas naszego spotkania opowiem o bajkach terapeutycznych, ich rodzajach, specyfice, podam wiele przykładów bajek, z którymi warto pracować.

Zapraszam
Agnieszka Chamera

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/eb01MdVPZZ 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 11 MARCA

 

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

nt. „Posłuszny uczeń - czy tego chcemy? O blaskach i cieniach posłuszeństwa w szkole” - 21 lutego b.r. o godz. 18:00.

Tomasz Grzyb

Wykład poprowadzi prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Tomasz Grzyb– psycholog, który zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji.

Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.

W 2014 roku otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.

 

 

 

Zagadnienia, które zostaną podjęte podczas wykładu:

  • Czym jest posłuszeństwo? Jak można je rozumieć w psychologii?
  • Konformizm, akceptacja norm, posłuszeństwo - zakres podobieństw i różnic
  • W jakich sytuacjach posłuszeństwo uczniów nam pomaga, a w jakich przeszkadza?
  • Pojęcie posłuszeństwa patologicznego - czy takie zdarza się w szkole?
  • Jak wychować (kształtować) refleksyjnego ucznia i uczennicę?

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/UxnVaYJ0ba

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 18 LUTEGO

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. 

„Zadania w kulturze uczenia się. Dobór zadań, a efektywność uczenia się”-13 grudnia b.r. o godz. 18:00.

Prowadząca wykład Marzena ŻylińskaWykład poprowadzi dr Marzena Żylińska, która zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i dwóch książek:

„Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne, obecnie jest zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół.

Od wielu lat zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.

„Alternatywą dla tradycyjnej kultury nauczania jest kultura uczenia się. Jej wprowadzenie od stuleci postulowali  reformatorzy edukacji. Bazuje ona na przekonaniu, że efektywna nauka wymaga aktywności uczącej się jednostki. Warunkiem jej wprowadzenia jest umiejętność doboru zadań, które są prawdziwymi ćwiczeniami i pozwalają na rozwój. Te zadania - ćwiczenia mają zupełnie inne funkcje niż zadania, które służą pomiarowi dydaktycznemu. Aby w szkole uczniowie mogli efektywnie się uczyć, nauczyciele muszą umieć odróżniać prawdziwe ćwiczenia, które pozwalają na rozwój od metodycznych chipsów, które jedynie zabierają czas”.

 dr Marzena Żylińska

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/5JrvF25DCP

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO10 GRUDNIA

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. 

„Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży”-                             

29 listopada b.r. o godz. 18:00.

Prowadząca wykład Małgorzata ŁubaWykład poprowadzi Małgorzata Łuba  –  psycholog, trener, certyfikowany suicydolog.

W ramach własnej działalności „To Be” oraz we współpracy m.in. z:

  • Centrum CBT,
  • Fundacją ETOH oraz
  • placówkami doskonalenia nauczycieli i
  • ośrodkami metodycznymi z całej Polski

prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych oraz rodziców i opiekunów, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lękowymi).

Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego „Myślę Pozytywnie”, prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną „Życie warte jest rozmowy” (zwór.pl), której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom.

Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym oraz w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie nt. psychologicznych podstaw zachowań samobójczych i postwencji.

Jest współautorką poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz monografii „Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych”.  Publikuje artykuły w „Remedium”, „Świecie Problemów” oraz „Głosie Pedagogicznym”.

 

Pierwsza pomoc emocjonalna jest odpowiednikiem pierwszej pomocy medycznej w sytuacji problemów emocjonalnych lub psychicznych. To prosta rozmowa i działania, które możemy podjąć w odpowiedzi na niepokojące, niepożądane, narastające zmiany w zachowaniu dzieci i nastolatków. Spotkanie będzie okazją do poznania kolejnych kroków, które ją tworzą, aby – w sytuacji potrzeby – móc wspierać i pomagać”.

Małgorzata Łuba

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/bQ8tEvKFN5