Szanowni Państwo,

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych o możliwości ubiegania się o stypendium o charakterze edukacyjnym dla uczniów zdolnych.

Od dnia 25 czerwca 2021r. można składać wnioski o stypendium im. Jana Pawła II, szczegóły wraz z kontaktem bezpośrednim: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, jeśli:

– uzyskują dobre wyniki w nauce,

– mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,

– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla uczniów rozpoczyna się 25 czerwca i potrwa do końca lipca.

Formularze wniosków można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS): www.um.warszawa.pl/stypendia

Proszę o zapoznanie się z materiałami pomocniczymi zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy w zakładce dla rodziców – stypendia.

 
"Gdy moje dziecko dokucza innym"